Gå til hovedindhold

Hvad er Synsregisteret?

Synsregisteret er et landsdækkende register over børn og unge fra 0-18 år med nedsat syn eller blindhed

 • Læs op

Indhold

  Synsregisteret hører under Afdeling for Øjensygdomme på Rigshospitalet

  Barnet eller den unge tilmeldes Synsregisteret af øjenlæge, hvis synet ligger under en fastsat grænse. Den fastsatte grænse for at blive optaget i Synsregisteret forudsætter et nedsat syn på det bedste øje, svarende til en visus på 6/18 (0,3) eller derunder. Barnet kan også blive optaget i Synsregisteret, hvis det har en synsfeltdefekt.

  Synet måles ved synsstyrken eller synsbrøken, som er et udtryk for øjets opløsningsevne. Hvis synsstyrken er 6/24 betyder det, at den svagssynede skal hen på 6 meters afstand for at se hvad et gennemsnitsmenneske kan se på 24 meters afstand.

  Svagsynedhed defineres som synsstyrke på mellem 6/18 og 6/60. Der tales altid om synet på det bedste øje med den bedste brille. Har man for eksempel 'kun' nedsat syn på det ene øje, er man ikke svagsynet.

  Du kan læse mere om synsnedsættelse hos børn i pjecen 'Hvad ser mit barn?' fra Øjenklinikken på Rigshospitalet.

  Hvad ser mit barn?

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023