Gå til hovedindhold

Døvblinde - hvordan ansøges om hjælpemidler?

Har du et kombineret syn- og høretab i en sådan grad, at det er vanskeligt for de nedsatte sanser at kompensere for hinanden? Er du uden tilknytning til arbejdsmarkedet?

 • Læs op

Indhold

  Oplever du problemer i hverdagen med for eksempel:

  • Orientering om hverdagen, for eksempel avislæsning?
  • Manglende bindeled til omgivelserne?
  • Læse breve, meddelelser, regninger og lignende?
  • Mulighed for at komme på indkøb, besøg, i forretninger eller andet?
  • Ledsagelse til myndigheder, posthus, bank eller lignende?
  • Deltagelse i aktiviteter, kurser, møder og lignende?

  Så kan du henvende dig til synskonsulenterne hos Center for Specialrådgivning Aarhus for at få hjælp til at finde en løsning på dine aktivitetsproblemer.

  Borgere i Aarhus Kommune, der har nedsat syn og hørelse i en sådan grad, at de bliver begrænset i forskellige aktiviteter i dagligdagen.

  Henvisning fra øjenlæge, hjemmepleje eller andet sundhedsfagligt personale
  Når vi modtager en henvisning, vil vi kontakte dig for at aftale nærmere forløb.
  Du kan også selv henvende dig ved at ringe eller skrive en e-mail:

  Ring til Center for Specialrådgivning Aarhus
  Du kan ringe til tlf. 70 25 04 22 i telefontiden.

  Send en besked
  Indeholder din besked følsomme personoplysninger for eksempel CPR-nummer,  skal den sendes som digital post via borger.dk.

  Send digital post via borger.dk

  Husk at du skal bruge Mit-ID for at logge på borger.dk.

  Hvis din besked ikke indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende en e-mail til csa@mso.aarhus.dk. Husk at skrive 'Vedr. døvblind' i emnelinjen.

  Behovet for et hjælpemiddel vil ofte vise sig, mens du er til en afprøvning hos Center for Specialrådgivning Aarhus. Dermed vil synskonsulenten i samarbejde med dig udarbejde en ansøgning om relevant hjælpemiddel, mens du er til afprøvning. 

  Du har også mulighed for at søge om et hjælpemiddel direkte via borger.dk.

  Skriv og send ansøgning via borger.dk

  Ved at benytte ovenstående link åbner du en ny fane på borger.dk, hvor du skal udfylde et ansøgningsskema. Du vil modtage en kvittering i din e-Boks for afsendt ansøgning.

  Husk du skal bruge Mit-ID for at logge ind på borger.dk.

  Din ansøgning skal indeholde

  • Dit fulde navn, adresse og CPR-nummer
  • Telefonnummer
  • Beskrivelse af dit problem
   • Hvorfor søger du hjælpemiddel eller udredning
   • Hvordan påvirker din funktionsnedsættelse dig i din dagligdag
   • Hvor ofte har du problemer, der eventuelt kræver et hjælpemiddel
  • Hvad du søger om
   • Kan være et eller flere specifikke hjælpemidler
   • Kan være hjælp til at finde det rigtige hjælpemiddel i forhold til de problemer, du oplever i dagligdagen
  • Dokumentation
   • Vi har brug for dokumentation for din funktionsnedsættelse
   • Det kan være lægeudtalelser, journalnotater fra sygehus, ordblindetests eller lignende
  • Afklaring af problemer som følge af kombineret syns- og høretab
  • Målinger af synet hos svagsynsoptiker hos Center for Specialrådgivning Aarhus
  • Tilpasninger, justeringer af tidligere udleveret høreapparater. Det gælder dog ikke høreapparater udleveret i privat regi
  • Afprøvning og bevilling af relevante syns- og høretekniske hjælpemidler

  Efter din henvendelse bliver du kontaktet af en konsulent fra Center for Specialrådgivning Aarhus for nærmere aftale.

  Der aftales hvilken form for hjælp, der er relevant at tilbyde fra Center for Specialrådgivning Aarhus Det kan være en afprøvning hos svagsynsoptiker, synskonsulent eller konsulent for høretekniske hjælpemidler eller en kombination af konsulenter.

  Hvis du ikke kan komme hos Center for Specialrådgivning Aarhus, så har nogle konsulenter mulighed for at komme på hjemmebesøg.

  En afprøvning eller hjemmebesøg tager normalt 1-2 timer.

  Sidst opdateret: 11. oktober 2023