Gå til hovedindhold

Har du svært ved at passe dit arbejde på grund af nedsat eller påvirket synsfunktion som følge af øjensygdom, hjerneskade, hjernerystelse med mere? Er du sygemeldt, opsagt eller søger du job efter endt eller afbrudt uddannelse?

Læs mere om Har du svært ved at passe dit arbejde på grund af dit syn? i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Efter aftale med dit Jobcenter kan vi blandt andet tilbyde

  • Udrede hvordan dit syn fungerer i forhold til dine arbejdsopgaver
  • Afklare dit behov for arbejdsredskaber og hjælpemidler
  • Vejlede og give råd om, hvordan du bedst muligt klarer dig i jobbet

  Du er velkommen til at ringe til Arbejdsmarkedsteamet på tlf. 41 85 64 36.
  Her har du mulighed for at stille spørgsmål og få information om dine muligheder for at få hjælp.

  Når det drejer sig om hjælp og rådgivning til din arbejdssituation, er det dit Jobcenter, der skal henvise dig til et forløb hos Center for Specialrådgivning Aarhus. Efter aftale med dig, sørger vi for kontakten til Jobcentret, og sammen lægger vi en plan for det videre forløb.

  Du kan også sende en e-mail til csa@mso.aarhus.dk
  Husk at skrive 'Til Arbejdsmarkedsteam' i emnefeltet.

  Indeholder din mail følsomme personoplysninger - for eksempel CPR-nr., skal den sendes som digital post via borger.dk.

  Send digital post via borger.dk

  Husk at du skal bruge MitID for at logge ind på borger.dk.

  Uanset om du bor i Aarhus Kommune, eller i en af vores samarbejdskommuner, er det dit Jobcenter, der skal henvise dig til et forløb hos Arbejdsmarkedsteamet – og dermed er det dit Jobcenter, som afgør, om du kan få hjælp hos Center for Specialrådgivning Aarhus.

  Du har dog altid mulighed for at ringe eller skrive for at få rådgivning omkring din arbejdsmæssige situation. Efter aftale med dig, sørger vi for kontakten til Jobcentret, og sammen lægger vi en plan for det videre forløb. Du kan også selv ringe til dit Jobcenter og bede om at blive henvist til Center for Specialrådgivning Aarhus.

  Vi har samarbejde med følgende kommuner

  • Skanderborg Kommune
  • Horsens Kommune
  • Hedensted Kommune
  • Odder Kommune
  • Samsø Kommune

  Efter aftale med dit Jobcenter tilbyder Arbejdsmarkedsteamet blandt andet

    • Tværfaglig udredning af synsfunktionen relateret til din arbejdssituation
    • Afprøvning og tilretning af synskompenserende hjælpemidler eller arbejdsredskaber
    • Besøg på din arbejdsplads med henblik på at finde løsninger, så du kan løse dine arbejdsopgaver
    • Tilpasning af din arbejdsplads
    • Afprøvning af specielle synskompenserende IT-løsninger
    • Undervisning i brug af hjælpemidler eller arbejdsredskaber
    • Synsfagligt bidrag til afklaring af arbejdsevnen
    • Løbende rådgivning og support
    • Undervisning i at finde rundt på arbejdspladsen
    • Støtte og hjælp til at forklare arbejdsplads og kolleger om dine synsproblemer
    • Rådgivning om de handicapkompenserende ordninger

  Hvis du ikke kan finde det på ovenstående liste, som du har brug for hjælp til, så er du velkommen til at kontakte Arbejdsmarkedsteamet, så vi kan få afklaret om, og hvordan vi bedst hjælper dig videre.

  Abejdsmarkedsteamet møder mange erhvervsaktive eller jobsøgende borgere med synshandicap, som gerne vil i kontakt med andre i lignende situation.
  Der findes flere muligheder:

  Netværksgrupper

  Netværket 'Erhvervsaktive borgere med synshandicap i Østjylland' har oprettet en facebookside, som du har mulighed for at blive medlem af:
  https://www.facebook.com/groups/blindeogsvagsynedeerhvervsaktive/
  Kontakt netværket for yderligere information. 

  Facebookgruppen for Blinde og Svagsynedes Interessegruppe for Erhverv og Uddannelse (BSIEU) er for mennesker med synshandicap, der interesserer sig for erhverv og uddannelse. Der er ingen synskriterier for optagelse i Interessegruppen:
  Blinde og Svagsynedes Interessegruppe for Erhverv og Uddannelse | Facebook

  Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet fra Dansk Blindesamfund i Østjylland for at blive orienteret om Inspirations- og sparringsmøde for studerende, jobsøgende og erhvervsaktive med synshandicap:
  Nyhedsbrev fra Dansk Blindesamfund Østjylland - Blindes Oplysningsforbund

  Personlig samtale

  Hvis du gerne vil tale 1:1 med en anden person, som er i en lignende situation som dig, så vil Abejdsmarkedsteamet være behjælpelig med at etablere kontakt.

  Synslinjen

  Du kan ringe til Synslinjen, hvis du får en alvorlig synsnedsættelse, og du har brug for at tale med én, som har stået i en lignende situation. Synslinjen består af frivillige, som alle selv har mistet synet eller dele heraf på et tidspunkt i livet. Du kan læse mere om Synslinjen.
  Synslinjens tlf. 45 80 00 10.

  Herunder finder du links til pjecer og til anden relevant information:

  Hvis du søger informationer om noget der ikke er linket til her, er du velkommen til at kontakte os.

  Sidst opdateret: 29. april 2024