Gå til hovedindhold

Handicapkørsel til blinde og svagtseende

Handicapkørsel kan bruges til sociale formål og fritidsformål

 • Læs op

Indhold

  For at få handicapkørsel, som blind eller svagtseende i Aarhus Kommune, skal du:

  • Have synsstyrke på 0,10 eller mindre - eller tilsvarende
  • Være borger i Aarhus Kommune
  • Være fyldt 18 år

  Handicapkørsel til blinde og svagsynede bevilges af synskonsulenterne hos Center for Specialrådgivning Aarhus.

  Borgere fra vore samarbejdskommuner skal henvende sig til egen kommune for at ansøge om handicapkørsel.

  Afgørelsen træffes på baggrund af øjenlægeoplysninger og kan ikke ankes.

  Lovgrundlaget for afgørelsen er lovbekendtgørelse nr. 412 af 11. april 2010 om trafikselskaber, §11 stk. 1.

  De oplysninger du giver os, vil blive gemt elektronisk.

  For at lette sagsbehandlingen bedes du først udfylde et spørgeskema, som du finder herunder.

  Du skal åbne nedenstående pdf-fil, printe den, udfylde alle felterne, scanne dokumentet og herefter indsende ansøgningen som vedhæftet fil til digital post via linket neden for. 

  Spørgeskema ansøgning handicapkørsel for blinde og svagsynede

  Ansøgning med følsomme personoplysninger, for eksempel CPR-nummer, skal sendes som digital post via borger.dk.

  Send digital post via borger.dk

  Husk at skrive 'Handicapkørsel' i emnefeltet.
  Du skal bruge Mit-ID for at logge ind på borger.dk.

  Har du ikke adgang til borger.dk, kan du sende en e-mail med dit navn og telefonnummer til csa@mso.aarhus.dk.
  Husk at skrive 'Handicapkørsel' i emnefeltetHerefter vil du blive ringet op af en synskonsulent, der kan være behjælpelig med din ansøgning.

  Du kan også ringe til tlf. 70 25 04 22 for at komme i kontakt med en synskonsulent.

  Handicapkørsel kan bruges til sociale formål og i fritiden, for eksempel kørsel til familie og venner, frisør, indkøb, sociale aktiviteter på lokalcentret og fritidsaktiviteter. Du kan også benytte kørslen til lægeordineret fysioterapi, herunder handicapridning, kiropraktor, tandlæge, psykolog, fodterapeut, optiker samt sygepleje på lokalcentrets sundhedsklinik.

  Handicapkørsel kan ikke bruges til læge og speciallæge, undersøgelse og behandling på sygehus, genoptræning i forbindelse med sygehusindlæggelse eller visiteret træning på lokalcentret.

  Når du er visiteret, har du ret til 104 enkeltture pr. kalenderår - borgere i Aarhus Kommune har yderligere 21 tur til brug internt i kommunen. Ubrugte ture kan ikke overføres til nyt år.
  Pr. 1. januar får du på ny 104 ture; i Aarhus Kommune 104 + 21 ture.

  Transporten foregår primært med liftbus og i sjældne tilfælde med taxa. 

  Midttrafik arrangerer transporten.
  Der henvises til Midttrafiks hjemmeside for detaljeret information.

  Midttrafiks hjemmeside

  Korte rejser op til 100 km betaler du pr. 21. januar 2024 kr. 4,- pr. km for, dog minimum kr. 41,-, som inkluderer de første 10 km. Når du bestiller rejsen, så oplyser Midttrafik, hvad egenbetalingen bliver. Betalingen skal ske kontant og ved turens start.

  Lange rejser over 100 km kombineres med tog og X-bus. Det er muligt at foretage hele rejsen i taxa eller liftvogn mod merbetaling på kr. 13,- pr. km ud over de første 100 km (gældende i Jylland).

  Blinde og svagsynede kan medtage førerhund uden betaling.

  Ganghjælpemiddel og et ekstra hjælpemiddel kan medbringes uden betaling. Der kan tilkøbes plads til et tredje hjælpemiddel.

  Læs mere om handicapkørsel på Midttrafiks hjemmeside.

  Sidst opdateret: 6. februar 2024