Gå til hovedindhold

Links til love, regler og information

Nyttige links til lovgivning og information om hjælpemiddel-, undervisnings- og arbejdsmarkedsområdet i forhold til mennesker med funktionsnedsættelse

 • Læs op

Indhold

  I forhold til serviceloven henviser vi til DUKH.dk, som er Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdets hjemmeside.

  Servicelovens §112 - Hjælpemidler

  De vigtigste regler §112 - på DUKH.dk

  Under 'Yderligere oplysninger' kan du finde bekendtgørelsen og vejledningen til §112.

  Servicelovens §113 - Forbrugsgoder

  De vigtigste regler §113 - på DUKH.dk

  Under 'Links til yderligere oplysninger' kan du finde bekendtgørelsen og vejledningen til §113.

  Hvis du ønsker mere information om, hvorfor tablets, smartphones med mere er at betragte som sædvanligt indbo, kan du finde Ankestyrelsen principafgørelse her:

  Ankestyrelsens principafgørelse 59-13 om forbrugsgode - sædvanligt indbo - smartphone - elektroniske hjælpemidler

  For at få et let overblik over servicelovens § 112 og 113 kan du hente nedenstående folder fra DUKH.dk

  Lovguide - hjælpemidler og forbrugsgoder

  Undervisningsministeriet har oversigt over lovgivning og information om grundskole, uddannelse til unge og uddannelse til voksne.

  Småbørn

  På undervisningsministeriet side om relevant lovgivning og bekendtgørelser på folkeskoleområdet, kan du finde følgende bekendtgørelser under; Centrale Bekendtgørelser, Specialundervisning og anden undervisning:

  • Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen
  • Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

  Hvis du ønsker at lære mere om PPR kan du læse mere på Undervisningsministeriets vejledning om PPR

  Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

  Denne uddannelse er tilrettelagt for unge udviklingshæmmede og andre unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. 

  Læs mere på Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

  Videregående uddannelser

  SPS skal sikre, at elever og studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

  Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte administrerer de specialpædagogiske støtteordninger til uddannelser på det statsfinansierede område.

  Støtteordningerne er funderet i forskellige lovgivninger med betydning for de enkelte ordningers målgrupper, støtteformer m.v.

  Læs mere på Statens Uddannelsesstøttes sider om SPS

  De handicapkompenserende ordninger kan understøtte, at borgere med handicap kan opnå og fastholdes i beskæftigelse.

  Fælles for de handicapkompenserende ordninger er, at de kan medvirke til at kompensere for de barrierer, som en person med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan møde i forhold til job, uddannelse eller et tilbud iværksat af Jobcentret.

  Ved de handicapkompenserende ordninger forstås fire ordninger, som er beskrevet i henholdsvis lov om kompensation til handicappede i erhverv og i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

  Læs mere på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering - Handicapkompencerende ordninger

  Via ovenstående link kan du også finde pjecen 'Anvend de handicapkompencerende ordninger', der giver en god forklaring på netop de handicapkompencerende ordninger.

  Sidst opdateret: 10. oktober 2023