Gå til hovedindhold

Voksne - med tilknytning til arbejdsmarkedet

Center for Specialrådgivning Aarhus tilbyder synsfaglig bistand til borgere, der på grund af nedsat eller påvirket synsfunktion, som følge af øjensygdom, hjerneskade, hjernerystelse med mere, er i fare for at miste eller ikke at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Den synsfaglige bistand sker i samarbejde med Jobcentrenes indsats for at fastholde og integrere borgere med nedsat og påvirket synsfunktion på arbejdsmarkedet. Du skal henvende dig til dit Jobcenter, som vurderer en henvisning

 • Læs op

Indhold

  Vi tilbyder helhedsorienterede og individuelt tilrettelagte indsatser baseret på en høj faglighed. Vores tværfaglige team består af øjenlæge, optikere, neurooptometrist, IT-konsulent og synskonsulenter. Den synsfaglige indsats tilbydes i henhold til vores ydelseskatalog og kan blandt andet indeholde:

  • Udredning af borgerens synsfunktion relateret til arbejdssituationen
  • Rådgivning om tilpasning af arbejdsopgaver og indretning af arbejdspladsen
  • Afklaring af behov for særlige arbejdsredskaber, hjælpemidler og personlig assistance
  • Indkøb, opsætning og undervisning i brug af synskompenserende hjælpemidler i forhold til arbejdsopgaver
  • Støtte til at mestre synshandicap og arbejdssituation, hvad enten det drejer sig om information til virksomheden om konsekvensen af synsnedsættelsen eller decideret arbejdsrettet undervisning i anvendelse af kompenserende udstyr
  • Synsfagligt bidrag til afklaring af arbejdsevnen
  • Information og kurser for arbejdsplads og kolleger om synshandicap
  • Synsfaglig bistand i hjemmet til borgere, der er under svagsynsgrænsen

  Vi har abonnementsaftale med Jobcenter Aarhus.

  Vi har samarbejdsaftaler med følgende kommuner:

  • Skanderborg Kommune
  • Horsens Kommune
  • Hedensted Kommune
  • Odder Kommune
  • Samsø Kommune

  Oftest modtager vi en direkte henvendelse fra borger, som efterspørger synsfaglig rådgivning, støtte og konkrete synskompenserende hjælpemidler eller arbejdsredskaber med henblik på arbejdsfastholdelse. Efter aftale med borgeren indhentes synsoplysninger fra øjenlægen, og der bliver fremsendt anmodning til borgers Jobcenter med forslag om indsats eller konkret ydelse fra Center for Specialrådgivning Aarhus.

  Hvis du som fagperson møder en borger med nedsat synsfunktion, som har problemer med at løse sine arbejdsopgaver, fastholde sin ansættelse, vende tilbage efter en sygemelding eller lignende, kan du med borgers samtykke kontakte Arbejdsmarkedsteamet. Vi kan tilbyde en samtale, hvor vi får afklaret, om vi kan hjælpe den konkrete borger, og hvilken indsats der er brug for.

  Der igangsættes ikke en indsats, før Jobcentret har bekræftet anmodningen eller fremsendt en henvisning. Der er dog aftale om, at vi må lave en forberedende sagsudredning (Ydelse G1 = 2 timer) på selvhenvendelser fra borgere i Skanderborg, Horsens, Hedensted og Odder Kommune uden forudgående visitation.

  I andre kommuner skal der laves aftale om visitation på alle ydelser.

  Vi tilbyder tværfaglig udredning og synsfaglig bistand til borgere med nedsat synsfunktion uanset, hvad årsagen er. Den nedsatte synsfunktion kan skyldes sygdom i øjet, men der kan også være tale om hjernebetinget synspåvirkning - på grund af hjerneskade, hjernerystelse, sklerose med mere. Vi hjælper borgere med medfødt synsnedsættelse, med pludseligt opstået synstab og kan være med under et progredierende forløb, hvor synsfunktionen langsomt aftager. Omfanget og graden af synsnedsættelsen er ikke afgørende for, om vi kan tilbyde en synsfaglig indsats.

  Vi har gode erfaringer med at afholde kurser om synshandicap og kompensationsmuligheder for vores samarbejdspartnere i Jobcentret og på Sprogskolen.

  Formålet har været et ønske om at øge forståelsen for de udfordringer, der kan være forbundet med at være erhvervsaktiv med et synshandicap, samt at bedre kendskabet til eventuelle synskompenserende tiltag.

  Kontakt os, hvis I har spørgsmål eller ønsker at udbyde et kursus til jeres medarbejdere eller kolleger. Vi har mulighed for at tilrettelægge kurser efter behov.

  Herunder findes links til Arbejdsmarkedsteamets pjecer og anden relevant information:

  Synsfaglig støtte

  I arbejde med nedsat syn

  Arbejdsmarkedsteamet kan kontaktes direkte på telefonnummer 41 85 64 36 eller på e-mail csa@mso.aarhus.dk, att. Arbejdsmarkedsteam.
  Bemærk; e-mailen skal sendes fra en krypteret konto, hvis den indeholder følsomme personoplysninger.

  Konsulenter

  Billede af Rikke Bjerre Dalum synskonsulent
  Synskonsulent - arbejdsmarked

  Rikke Bjerre Dalum

  Billede af Dorthe Bräuner Bjerge synskonsulent
  Synskonsulent - arbejdsmarked

  Dorthe Braüner Bjerge

  Billede af Gitte Møldrup Nielsen synskonsulent
  Synskonsulent - arbejdsmarked

  Gitte Møldrup Nielsen

  Billede af Peter von Selen it-team
  IKT-konsulent

  Peter von Seelen

  Sidst opdateret: 29. april 2024