Gå til hovedindhold

For fagpersoner i kommuner med abonnementsaftale

Er du fagperson i Silkeborg, Skanderborg eller Samsø Kommune, kan du rekvirere konsulentbistand fra Kommunikation hos Center for Specialrådgivning Aarhus. Kommunikation laver udredning af borgere med kommunikationsvanskeligheder og afprøver kommunikationshjælpemidler i samarbejde med borgeren og dennes pårørende og/eller hjælpere

 • Læs op

Indhold

  Som fagperson i en samarbejdskommune kan du downloade et henvendelsesskema og udfylde de relevante oplysninger. Det er en fordel at give så specifikke oplysninger som muligt om den gældende borger. Husk kontaktoplysning på borger og eventuelt pårørende eller hjælpere, så vi kan kontakte borger for at lave nærmere aftale om udredning eller afprøvning.

  Du kan i Center for Specialrådgivning Aarhus' ydelseskatalog læse mere om, hvilke ydelser Kommunikation kan tilbyde. Hvis du ved, hvilken ydelse du har brug for vores hjælp til, noteres dette i henvendelsesskemaet. Hvis du er usikker på, hvilken ydelse du skal benytte, så kan du altid kontakte Kommunikation hos Center for Specialrådgivning Aarhus.

  Henvendelsesskemaet skal sendes fra en tunnelkrypteret e-mail-konto til csa@mso.aarhus.dk.
  Husk at skrive 'Til kommunikation' i emnefeltet.

  Når Kommunikation hos Center for Specialrådgivning Aarhus har modtaget henvendelsesskemaet og gennemgået sagen, så vil afsender modtage en kvittering.

  Når Kommunikation hos Center for Specialrådgivning Aarhus har lavet en udredning og/eller afprøvning i samarbejde med borgeren, laves et skriftligt notat. Heri beskrives udredningen samt hvilke hjælpemidler, der er afprøvet. Herefter giver Kommunikation forslag til forskellige løsninger på borgers funktionsnedsættelse, herunder forslag til bedst og billigst egnet hjælpemiddel. Beskrivelsen sendes til den sagsbehandler i samarbejdskommunen, som har sendt henvendelsesskemaet. 

  Er der behov for yderligere oplysninger omkring borger eller din kommunes serviceniveau, så kontakter Kommunikation hos Center for Specialrådgivning Aarhus dig eller jer.

  Sidst opdateret: 23. februar 2024