Gå til hovedindhold

Grundlæggende om Center for Specialrådgivning Aarhus' funktioner

Center for Specialrådgivning Aarhus er et specialiseret center i Aarhus kommune, der varetager myndighedsopgaver på syns-, kommunikations-, mobilitets- og høreområdet

 • Læs op

Indhold

  Center for Specialrådgivning Aarhus har tilhørsforhold til Sundhed og Omsorg (MSO) i Aarhus Kommune. Center for Specialrådgivning Aarhus leverer ydelser til andre dele af Aarhus kommune og til øvrige kommuner, der er indgået aftale med.

  Derudover sælger Center for Specialrådgivning Aarhus ydelser til andre kommuner, der ikke har indgået en aftale med Center for Specialrådgivning Aarhus.

  Målgruppen er børn, voksne og ældre med begrænsninger i funktionsevnen som følge af nedsat syn, nedsat mobilitet eller begrænsninger i kommunikationsaktiviteter. På høreområdet yder Center for Specialrådgivning Aarhus service til borgere med høreapparat og hjælp i forbindelse med høretekniske hjælpemidler.

  En nedsat funktionsevne kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte og kan hæmme vedkommendes muligheder for deltagelse i samfundslivet. Målgruppen har ofte komplekse behov, der kræver en specialiseret og tværfaglig viden og indsats. Indsatsernes mål er at hjælpe den enkelte borger til at leve et så aktivt og meningsfuldt hverdagsliv som muligt.

  Center for Specialrådgivning Aarhus samarbejder med den eller de kommunale aktører på området, hvad enten det drejer sig om sundheds- og omsorgsområdet, socialområdet, undervisningsområdet eller beskæftigelsesområdet. Center for Specialrådgivning Aarhus er desuden VISO leverandør på Mobilitetsområdet.

  Læs mere om VISO

  Nedsat syn, nedsat mobilitet og nedsat kommunikation kan spille ind på alle livsområder, og der er behov for en specialiseret udredning for at kunne pege på rehabiliteringsbehov og relevant indsats.
  I nogle tilfælde er der behov for en afgrænset, højt specialiseret indsats. I andre tilfælde er der tale om komplekse sager, hvor der er behov for en bred palet af tilbud, som ikke lader sig afgrænse til en enkel faglighed, en enkel sektor eller en enkelt lov. Det kan dreje sig om:

  Center for Specialrådgivning Aarhus' ydelser kan generelt inddeles i nedenstående faser

  Første kontakt

  • Henvendelse fra borger eller samarbejdspartner
  • Sikring af at borgeren tilhører målgruppen for tilbuddet
  • Rådgivning, til borgeren om, hvordan de får den bedste hjælp

  Udredning og rådgivning

  • I udredningen på Center for Specialrådgivning Aarhus tages der udgangspunkt i en ICF systematik
  • Udredningen er tværfaglig
  • I udredningen er indeholdt rådgivning og vejledning
  • Udredningen afsluttes med en sagsfremstilling og forslag til indsats

  Indsatser

  • Indsatsen retter sig mod prioriterede indsatsområder og kan blandt andet omfatte

  afprøvning af kompenserende hjælpemidler

  undervisning i kompenserende teknikker

  • For indsatsen sættes mål, som kan evalueres

  Afslutning og opfølgning

  • Målene evalueres og afslutning og opfølgning aftales med kommunen

  Medarbejdernes kompetencer har baggrund i faglige grunduddannelser efterfulgt at løbende efteruddannelse, specialisering, vidensindsamling og vidensdeling. Der arbejdes i specialiserede teams, og disse er en forudsætning for at kunne yde specialrådgivning af høj faglig kvalitet.

  Alle teams indgår i nationale og landsdækkende netværk. Mange af medarbejderne har arbejdet med specialerne i en årrække, og alle specialer har udviklet en systematisk arbejdsmetode, der løbende bliver evalueret.

  Center for Specialrådgivning Aarhus har på alle fagområder mange sager og derfor mulighed for at følge med, være opdateret og også sætte nye skibe i søen.

  Der kan på siden læses mere om faglighederne hos de enkelte teams.

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023